Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammi koostamisel on arvestatud Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ning Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusi ning direktiive: