Kirjeldus

EK Seltsi liige

hind €

Mitteliige

hind €

Liiikmemaks  (lehma kohta) aastas

7,00

-

Liikmemaks (toetaja liige) aastas

7,00

-

Põlvnemistunnistuse väljatrükk   (1 tk hind)

10,00

50,00

Põlvnemistunnistus  (maatõu looma omanik, kes ei ole EK Seltsile aretustoetuse taotlemiseks vajalikku tagasisidet andnud)

100,00

100,00

Lehma hindamine TR osa A kandmiseks visiiditasu  (1 looma kohta)

0,00

10,00

Pulli ülevaatus, hindamine ja TR. kanne  (1 looma kohta)

0,00

50,00

Tõudokumentide vormistamine  (1 looma kohta)

0,00

10,00

Fotoga lehmakaart   (1 tk hind)

2,00

5,00

Hinnakiri    

kinnitatud EK Seltsi üldkoosolekul 29.05.2019