Eesti maakarjast ilmunud kirjutised

aasta 2020

Täna on seltsil 146 liiget, kes kõik on eesti maatõu veiste entusiastid, tõu säilitajad  ja aretajad.

  • Selts on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest,

aasta 2018