EK  pullide spermat

hoiustatakse  ja müüakse ETKÜ

(Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) 

Kehtna Seemendusjaamas. 

Tellimine

GAIDI MÖLDER, 489 0688 

tellimine@etky.ee

AIVAR APARIN, tel 749 3287, 522 7919

 EK pull karjas

Enne pulli karja soetamist:

  • konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga.

 ja kontrolli, kas:

  • kas pull on registreeritud EK Tõuraamatus
  • kas pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) ei ole suguluses karjas olevate lehmade ja lehmikute vanemate- ja vanavanematega (vanavanavanematega)

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma spermat või sugupulli.

NUMMI   EK_248

 

 

Seisuga august 2020 on eesti maakarja tõuraamatusse märgitud kokku 37 karjades kasutuses olevat tõupulli

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.
  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

Sprermajaotuskava 2020.a (pdf) 

Jõudluskontrollis osalevale maatõule

EK pullide veresuse tähised

 

SK            läänesoome

SKB         rootsi punane nudi

DŽ            džörsi

AP           šviitsi (ameerika pruun)

RH           punasekirju holstein

EPK         eesti punane       pole lubatud

EHF         eesti holstein      pole lubatud

EK pullide liinid

 

5 liin           Terhakka                        SK  

6 liin           Älli                                   SK

7 liin           Marssi                             SK

8 liin          Likhan-Tahto                 SK

10 liin         teised soome pullid    (SK)

15 liin         rootsi pullid                  SKB