Aretusühingule vajalik

Maakarja kasvatajad, kes ei ole ühinenud Jõudluskontrolliga, on kohustatud esitama aretusühingule (EK Selts) andmed EK loomade kohta:

  • loomade sünniteated (vorm 1)
  • loomade liikumise (müügid, ostud, hukkumised jmt) teated (vorm 1)
  • loomade paaritus- ja seemendusteated (vorm 2)

Teated peab esitama kord aastas hiljemalt 30. detsembriks perioodi eest: 02. detsember eelmine aasta kuni 01. detsember jooksval aastal toimunud liikumiste kohta

Vorm 1. EK loomade liikumised (trükifail)

Veiste arvestuse pidamise vorm (pdf)

 

Vorm 2. Põlvnemiste parandused(trükifail)

Põlvnemise paranduse vorm (doc)

Teatis ohustatud tõugu looma asendamise kohta

Esitada VTA-le

Teatis OT looma asendamise kohta (pdf)

Geneetiline ekspertiis maatõugu veistel 

  1. Sugupullidele ja pulliemadele on kohustuslik enne tõuraamatusse kandmist.
  2. Üks kord aastas uuritakse geneetiliselt vähemalt 1% tõuraamatusse märgitud lehmadest. uuritavate lehmade valiku teostab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll (EPJ) juhuslikkuse printsiibil : ei ole teada uuritava looma ega omaniku andmeid, teada on vaid looma registrimärk.

 

Tellija nimi  
E-post  
Kontakttelefon  
Arve saaja   
Postiaadress (saadetise saatmiseks)  
Pakiautomaat (lisandub saatmiskulu 4,00 €)  
Looma nimi ja reg.number  
Soovin tellida  
Muu informatsioon  
Lisa fail (soovi korral)  
  

Vajalikke dokumente saab tellida ka elektroonilisel teel.

Täida allpool olev vorm ja saada teele

Loomaomaniku nimi  
JKK number (kood)  
Looma inventari nr. / nimi  
Looma registreerimisnumber  
Andmete edastaja nimi  
Ema registreerimisnumber  
Isa seemenduskood  
Põlvnemise parandused  
Paarituse / seemenduse kuupäev või periood  
Lisa dokument  

PÕLVNEMISE PARANDUSED  EK loomad

Täida allpool olev vorm ja saada teele