Kasulikud veebiaadressid

Maaeluministeerium

 

Veterinaar- ja Toiduamet

VTA

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

VTL

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

PRIA

Maaelu Edendamise Sihtasutus

MES

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

ETKÜ

Eestimaa Talupidajate Keskliit

ETKL

Eesti Tõuloomakasvatuse Liit

ETLL

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Põllumajandusuuringute Keskus

PMK

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

EPJ

Maamajanduse Infokeskus

MES Nõuandeteenistus

PIKK

 
 
 

Food and Agriculture Organization of the UN

FAO

EU Põllumajandusloomade aretuse referentkeskus

Interbull