Eesti maatõu tõuraamatu pullid

gallery/otinummi-ek-334
gallery/ullinapoks-ek-341

Pullide hindamise alused:

 

Tõutüüp               ≤ 40 punkti     

Suurus                  ≤ 30 punkti       Jalad                     ≤ 30 punkti      

 

 

gallery/näknoti-ek-345
gallery/napojerna-ek-355
gallery/oksul-ek-358
gallery/ullinapovir-ek-361
gallery/näkvulli-ek-362
gallery/ulliotinäk-ek-363
gallery/ulliotina-ek-365
gallery/bond-ek-366
gallery/otivirnäk-ek-367
gallery/otvirullak-ek-368
gallery/ullinäku-ek369
gallery/oksfri-numjer-ek-371
gallery/näknapoks-ek-372
gallery/napoksjernäk-ek-375

30334

OTINUMMI

16046016

 

 

 

 

 
 

30341

15484741

 

 

 

 

30345

17782036

 

 

 

Pihlakas

EK 12936335 A

 

 

30355

NAPOJERNA

16441644

 

 

 

 

 

 

 
 

30358

OKSUL

17828673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30361

ULLINAPOVIR

18377477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30362

NÄKVULLI

18377613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30363

ULLIOTI-NÄK

17848749

 

 

 

 

 

 
 

30365

ULLIOTINA

18661811

 

 

 

 

 

 
 

30366

BOND

18676860

 

 

 

 

 

 
 

30367

OTIVIRNÄK

18632255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30368

OTVIRULLAK

18632217

 

 

 

 

 

 
 

30369

ULLINÄKU

19576916

 

 

 

 

 

 
 

30371

18943849

 

 

 

 

 

30372

NÄKNAPOKS

19997865

 

 

 

 

 

 
 

30375

NAPOKSJERNÄK

20160302

 

 

 

 

 

 
 

30377

OKSFRI-VIRVAK

20407667

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30378

ULLIVIRVAK

20155797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30379

20264789

 

 

 

 

 

 

30380

OTINAPOKS

20016784

 

 

 

 

 
 

30382

NAPOQELLI

20194468

 

 

 

 

 

 
 
gallery/oksfrivirvak-ek-377
gallery/ullivirvak-ek-378
gallery/nuhmulli -ek-30379
gallery/otinapoks-ek-380
gallery/napoqelli ek-382

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama

üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma spermat.

EK tõupullide spermat säilitatakse ETKÜ seemendusjaamas

 

Keava, Kehtna vald, 79005 Raplamaa.

ETKÜ on paremaks teenindamiseks käivitanud spermaringid.

Kohale tuuakse tellitud sperma, seemendusmaterjalid ja lämmastik

  

(suurusel 28 punkti annab

vanusele vastav kehamass)

  1 aastane pullik               300 kg

1,5 aastane pullik             400 kg

  2 aastane pull                 480 kg

 

Liin

Nimi / TR_nr

Pilt

Reg.nr

Sünd / omanik

Veresus

H

Isa

Emaisa

Ema

Ema toodang 

lakt_piim_R%_V%

6

NAPOQELLI EK_382

20194468

03.07.2018 Vatsliku Talu

SKB 11,8% RH 4,2% DZ 3,2%

T39 S25 J26 Ü86

NAPOJERNA EK_355

QELLIKS EK_253

EK14837425A

1_3220_4,48%_3,27%

2_4937_5,08%_3,51%

3_4371_4,94%_3,29%

5

OTINAPOKS EK_380

20016784

08.05.2018 Pahkla Camphilli

RH 7,5% SKB 6,3% DZ 3,2%

T34 S27 J26 Ü87

OTINUMMI EK_334

OTITÖLPO EK_303

Murjam EK15511546

1_4616_5,67%_3,81%

2_5131_5,92%_3,65%

3_5649_5,51%_3,58%

10

NUHMULLI  EK_379

20264789

13.04.2018  Muuluka Farm

DZ7,9% RH5,1%

T37 S25 J26 Ü88

NUHMIT

EK346

ULLILAAR EK_256

Ita EK10027554A

1_3550_5,35%_3,03%

2_1703_5,43%_3,37%

3_1291_5,62%_3,49%

8

ULLIVIRVAK EK_378

20155797

02.12.2017 Riido Talu

DZ3,2% RH2,6%

T35 S24 J28 Ü87

ULLIOTI 

EK_330

VIRVAKUM EK_289

Oppi-Kari EK13851576A

1_5335_4,96%_3,51%

2_6013_4,75%_3,57%

3_5461_4,79%_3,56%

5

OKSFRI-VIRVAK EK_377

20407667

22.03.2018 Saare Maakari

SKB6,3% DZ4,7% RH3,4%

T35 S26 J26 Ü87

OKSFRI-TÕMM EK_324

VIRVAKUM EK_289

Ketra EK16622968A

1_5346_4,64%_3,37%

2_6060_5,12%_3,37%

6

NAPOKSJERNÄK EK_375

20160302

30.12.2017 Enno Lohu

DZ4% RH3,6% SKB3,2%

T36 S27 J27 Ü90

NAPOKS-JERNAK EK_359

NÄKUVIRTUL EK_291

Ünna EK12085897A

1_5920_5,15%_3,56%

2_6200_4,65%_3,64%

3_6426_4,57%_3,59%

5

OKSFRI-NUMJER EK_371

18943849

19.05.2017 Muuluka Farm

SKB6,3% DZ4,7% RH2,3%

T37 S27 J28 Ü92

OKSFRI-TÕMM EK_324

NUMJER EK_276

Uila EK14169663A

1_3754_4,96%_3,46%

2_5545_4,52%_3,37%

3_6423_4,65%_3,31%

8

ULLINÄKU  EK_369

19576916

12.04.2017 Märt Kahu

SKB6,3% DZ 3,2% RH2,6%

T37 S26 J25 Ü88

ULLIOTI

EK_330

NÄK-NÄP EK_304

Lipsi EK12839339A

1_3897_4,74%_3,44%

2_5164_4,54%_3,48%

3_5283_4,86%_3,35%

5

OTVIRULLAK EK_368

18632217

08.09.2016 Riido Talu

RH4,7% SKB2,8% DZ1,6%

T37 S27 J28 Ü92

OTIVIRVAK EK_331

ULLAKUM EK_297

Ürda EK14027192A

1_3790_4,51%_3,60%

2_4613_4,72%_3,30%

3_5237_4,47%_3,41%

5

OTIVIRVNÄK EK_367

18632255

18.11.2016  Priit Tormis

RK3,1% SKB2,8% DZ1,6%

T37 S25 J27 Ü89

OTIVIRVAK EK_331

NÄKMOUNUM EK_318

Üldu EK16369023A

1_4553_4,96%_3,34%

10

BOND 

EK_366

18676860

04.05.2016 Leida Lember

SKB12,5% RH3,6%

T36 S28 J26 Ü90

NUMJER 

EK_276

OTITÖLL EK_263

Laube EK7841408B

1_4584_6,01%_3,75%

2_6969_5,35%_3,40%

3_3961_4,80%_3,44%

8

ULLIOTINA  EK_365

18661811

04.09.2016 Taivi Väli

SKB6,3% DZ3,2% RH1,6%

T35 S28 J26 Ü89

ULLIOTI

 EK_330

NAPU

EK_240

Oime-Kari EK13148218A

1_5784_5,01%_3,39%

2_5353_5,34%_3,63%

3_6402_4,60%_3,26%

8

ULLIOTI-NÄK EK_363

17848749

11.03.2016 Meelis Niine

SKB6,3% DZ3,2% RH2,6%

T35 S28 J25 Ü88

ULLIOTI

EK_330

NÄK-NÄP EK_304

Lipsi EK12839339A

1_3897_4,74%_3,44%

2_5164_4,54%_3,48%

3_5283_4,86%_3,35%

10

NÄKVULLI

EK_362

18377613

19.05.2016 Kare Mahe 

RH6,5% DZ6,3% SKB6,3%

T36 S25 J26 Ü86

NÄKVIR

EK_342

ULLILAAR EK_256

Nudi EK9900639A

2_2062_4,67%_3,39%

3_6296_4,39%_3,32%

8

ULLINAPOVIR EK_361

18377477

23.04.2016 Enno Lohu

SKB7,9% DZ6,3% RH4,7%

T37 S23 J27 Ü87

ULLINAPOKS EK_341

VIRVAKUM EK_289

Virsik EK12732203A

1_5118_4,29%_3,24%

2_5288_4,42%_3,25%

3_6322_3,83%_3,05%

5

OKSUL

EK_358

17828673

01.07.2015 Linda Kookmaa

SKB18,8% DZ7,9% RH2,4%

T37 S25 J26 Ü88

OKSFRI

EK_255

ULLILAAR EK_256

Uka-Muka EK15327444B

1_1966_4,34%_3,56%

2_4007_4,30%_3,59%

6

NAPOJERNA EK_355

16441644

01.06.2015 Jaan Kiider

SKB6,3% RH2%

T36 S30 J23 Ü89

NAPOKS

EK_275

JERNAPIIN EK_295

Jeti EK12458042A

1_4368_4,46%_3,45%

2_6656_4,36%_3,27%

10

NÄKNOTI

EK_345

17782036

06.02.2015 Muuluka Farm

DZ7,9% RH4,4% 

T37 S25 J25 Ü87

NÄK-NÄP

EK_304

OTITÖLL EK_263

Pihlakas EK12936335A

1_7037_4,27%_3,47%

2_7578_3,99%_3,50%

3_7014_4,19%_3,49%

8

ULLINAPOKS EK_341

15484741

28.06.2013 Muuluka Farm

DZ6,3% RH3,4% SKB3,2%

T34 S25 J28 Ü87

ULLITÕMMI EK_305

NAPOKS EK_275

Pamela EK10935736A

3_6153_4,18%_3,31%

5

OTINUMMI

EK_334

16046016

26.01.2014 Kare Mahe

RH10,2%

T34 S30 J25 Ü89

OTITÖLPO EK_303

NUMMI EK_248

Kaisa EK8791436A

1_7462_4,86%_3,76%

2_6617_4,85%_3,54%

3_7946_4,38%_3,57%

seisuga  17.10.2019

Veresuse tähised

SK            lääne-soome

SKB         rootsi punane nudi

DŽ           džörsi

AP           šviitsi (ameerika pruun)

RH           punasekirju Holstein

EPK         eesti punane

EHF         eesti holstein