Eesti maakarja tõukarjad

 

 • Maakarja tõukarjade (tõufarmide) hindamise eesmärgiks on selgitada välja tõu paremik, omada ülevaadet majapidamiste karjaaretusest ning võrdlusandmete alusel suunata vastava tõu aretust.
 • Hindamise tulemusena tunnustatakse EK tõukari vastavasse klassi ja nimetatakse tõuraamatukarjaks
 • Tõukarja hinnatakse vähemalt kord kolme aasta jooksul
 • Hindamise viib läbi EK Seltsi poolt moodustatud komisjon
 • Komisjoni juhib EK Seltsi tegevjuht või tõuraamatupidaja, liikmeteks on EK Seltsi juhatuse liikmed ning võimalusel ka karja asukohajärgse maakonna veterinaarkeskuse veterinaararst.
 • Hindamine toimub karjaomaniku juuresolekul
 • Komisjoni töös on õigus osaleda VTA esindajal
 • Hindamisele kuulub A-grupi nakkushaigustevaba tõukari, kus on hindamise ajal:
  • vähemalt 4 eesti maatõugu kuuluvat lehma
  • ja vähemalt 50% neist on antud tõu suhtes puhtatõulised (veresus vähemalt 90%
 • Komisjoni otsuse alusel omistatakse tõukarjale tõuraamatukarja eliit-, I, II või III klassi nimetus, mille kinnitab EK Seltsi juhatus
 • Kui tõukarja omanik või tema poolt volitatud isik on rikkunud jõudluskontrolli arvestuse, tõuaretuse või veterinaaria eeskirju, tühistatakse tõukarja tunnustamise otsus
 • Tõukarja tunnustamine annab omanikule õiguse müüa loomi tõuloomadena

Hindamise  kriteeriumid

 

Hindamine toimub vastavalt Eesti maatõu säilitusprogrammis määratud põhimõtetele ja EK Seltsi poolt kinnitatud juhendile

 

 • Tõuraamatukarjas peab lehmade üldarvust olema tõuraamatusse kantud lehmi vähemalt:
  • 60%, sellest A osas ≥ 30%                 -                 eliitklass    ≥ 100 punkti
  • 60%, sellest A osas ≥ 20%                 -                 I klass         ≥ 80 punkti
  • 50%, sellest A osas ≥ 20%                 -                 II klass        ≥ 70 punkti
  • 50%, sellest A osas 0                          -                III klass        ≥ 50 punkti

 

 

 Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi  1926 a. TEGEVUSE ARUANNE

 

...''E.M.K.Seltsi korraldusel ja tema poolt väljatöötatud tingimistel algasid maakarja sugulava võistlused 1.juulil 1925 a., millest osa võtsid 12 karjapidamist... Nüüd on sugulava eelvõistlustest osavõtvate karjade hulk mitmel põhjusel alles kaunis väike, kuid loodetavasti saab see lähematel aastatel tuntavalt kasvama...''

gallery/sugulavad 1926

E.M.K.Seltsi 1926 a. Tegevuse aruanne(väljavõte)

2019/2020 vormistati eesti maakarja tõufarmideks 22 majapidamist