Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

EK Pullijaam

Tänu eesti maakarja aktiivsele toetajale Peeter Ernitsale, eraldas Maaeluministeerium 2020 aasta maikuus Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsile ühekordse riigieelarvelise eraldise EK Pullijaama rajamise alustamiseks. Summa ei olnud suur, vaid 5 000 eurot, kuid selle raha eest sai tellitud ja paigaldatud aretuspullidele vajalikud aedikud. (I etapi maksumus kokku 5 164,31 eurot).

Pullijaama asukohaks sai Piirsalu farm, kuhu tänu  Muuluka Farm OÜ toetusele sai paigaldatud 5 pulliaedikut. 

  • Esimene maatõugu spermapull NUMJENAP 30398 (liin 10), paigutati valminud aedikusse 10.11.2020
  • 23. novembriks lisandusid veel 3 spermapulli:
    • OKSFRINAPO 30394  - liin 5
    • VIRVAKNAP 30404    - liin 7
    • NÄKVAPS 30403         - liin 10

 

2020 aasta riigipoolne ühekordne abi piirduski vaid aedikute soetamise ning paigaldamisega. Pullide sisseost erinevatest karjadest, loomade ülalpidamiskulud, hooldus, farmihoone rent (kolmandale osapoolele) on aga Muuluka Farm OÜ kanda. Nendeks kulutusteks riigilt rahaeraldist ei saadud ning ka seltsil puuduvad selleks vahendid. Spermakogumiskulud ja sperma müügiks ettevalmistuse teeb  ETKÜ  vastutulelikkusest oma kuludega.

Täna on seis selline, et spermapullid ja -pullvasikad ostab , söödab ja kasvatab Muuluka Farm OÜ. Sperma kogub, külmutab ja säilitab ETKÜ. Meie saame neile vaid ''aitähh'' lausuda.

Suured tänud Tanelile ja Peetrile ETKÜ-st! 

Seltsipoolne abi on täna vaid pullvasikate transpordi organiseerimine Pullijaama. Selleks otstarbeks sai soetatud ka spetsiaalne vasikate transpordiboks, mis saabus 2021 aasta märtsis.

Esimeste pullvasikate  transportimine EK Pullijaama 04.mail 2021. Reis oli pikk (10h) - Tartu-Viljandi-Piirsalu 

OTIVÕM ja OSKAR

6. mail lisandus kaaslane OLLI Pahklast