Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

EK Pullijaam

Tänu eesti maakarja aktiivsele toetajale Peeter Ernitsale, eraldas Maaeluministeerium 2020 aasta maikuus Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsile ühekordse riigieelarvelise eraldise EK Pullijaama rajamise alustamiseks. Summa ei olnud suur, vaid 5 000 eurot, kuid selle raha eest sai tellitud ja paigaldatud aretuspullidele vajalikud aedikud. (I etapi maksumus kokku 5 164,31 eurot).

Pullijaama asukohaks sai Piirsalu farm, kuhu tänu  Muuluka Farm OÜ toetusele sai paigaldatud 5 pulliaedikut. 

 • Esimene maatõugu spermapull NUMJENAP 30398 (liin 10), paigutati valminud aedikusse 10.11.2020
 • 23. novembriks lisandusid veel 3 spermapulli:
  • OKSFRINAPO 30394  - liin 5
  • VIRVAKNAP 30404    - liin 7
  • NÄKVAPS 30403         - liin 10

 

2020 aasta riigipoolne ühekordne abi piirduski vaid aedikute soetamise ning paigaldamisega. Pullide sisseost erinevatest karjadest, loomade ülalpidamiskulud, hooldus, farmihoone rent (kolmandale osapoolele) on aga Muuluka Farm OÜ kanda. Nendeks kulutusteks riigilt rahaeraldist ei saadud ning ka seltsil puuduvad selleks vahendid. Spermakogumiskulud ja sperma müügiks ettevalmistuse teeb  ETKÜ  vastutulelikkusest oma kuludega.

Täna on seis selline, et spermapullid ja -pullvasikad ostab , söödab ja kasvatab Muuluka Farm OÜ. Sperma kogub, külmutab ja säilitab ETKÜ. Meie saame neile vaid ''aitähh'' lausuda.

Suured tänud Tanelile ja Peetrile ETKÜ-st! 

Seltsipoolne abi on täna vaid pullvasikate transpordi organiseerimine Pullijaama. Selleks otstarbeks sai soetatud ka spetsiaalne vasikate transpordiboks, mis saabus 2021 aasta märtsis.

Esimeste pullvasikate  transportimine EK Pullijaama 04.mail 2021. Reis oli pikk (10h) - Tartu-Viljandi-Piirsalu 

OTIVÕM ja OSKAR

6. mail lisandus kaaslane OLLI Pahklast

Tänu eesti maakarja aktiivsele toetajale Peeter Ernitsale, eraldas Maaeluministeerium 2021 aasta teises pooles Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsile ühekordse riigieelarvelise eraldise EK Pullijaama rajamise lõpetamiseks 15 000 eurot. Maaeluministeerium võttis  lõpetatud tööd vastu 03.01.2022 aastal.

2021 aasta lõpuks valmis EK Pullilava projekti Ii etapp ning sellega on meie eesmärk täidetud.

II etapi raames toimusid alljärgnevad tööd:

1. Laudahoone desinfitseerimine (seinte ja lagede lupjamine)

2. Veetorustike ja jootjate paigaldamine pulliaedikutesse

3. Lisavärava paigaldamine

4. Pullvasikate üleskasvatamiseks vajalike inventaride ja söötade hoiustamise ruumi renoveerimine

5. Sperma kogumiseks vajaliku abiruumi renoveerimmine

6. Pullvasikate üleskasvatamiseks vajaliku inventari soetamine

Valmis spermakogumiseks vajalik ruum, tänu millele pole vaja enam mitusada meetrit üle hoovi iga kogusega joosta.

Renoveeritud abiruum vajaliku inventari ja söötade hoidmiseks 

Vasikaboksid ootavad järgmisi väikesi spermapulle

Pesad korda

Seisuga 01.01.2022 kasvab EK Pullilaval 10 spermapulli

  • VIKI 30413                     - liin 7 Virvak                  sünd. 23.07.2020
  • OLLI 30420                    - liin 5 Otitöll                    sünd. 25.01.2021
  • OTIVÕM                         - liin 5 Otitöll                    sünd 22.03.2021
  • ULTRA                            - liin 8 Ulvar                    sünd 14.03.2021
  • NÄPIK                            - liin 10 Näkmou             sünd. 02.04.2021 (Vapsiku järglane)
  • VIGRI                              - liin 7 Virvak                 sünd. 03.06.2021
  • OLAF                               - liin 5 Otitöll                  sünd. 08.07.2021
  • NUHK                              - liin 10 Nuhvik            sünd. 28.07.2021
  • NINSA                             - liin 10 Nuhvik            sünd. 28.09.2021

 

Nendelt pullikutelt planeeritav sperma peaks saabuma müügile 2022 asta lõpul (Viki ja Olli) ning 2023 aasta jooksul.