Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsile on väljastatud aretutegevusega tegelemiseks tegevusluba nr.5, 29.04.2003.a.

Seltsi ajalugu

Ühistegeliku organisatsiooni Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi asutamiskoosolek peeti 20. aprillil 1920  Pärnus teater Endla ruumides. Asutajaliikmeid oli 12, kõik maakarja kasvatajad. Seda kuus aastat hiljem maakarja Tõuraamatu avamisest

Selts täna

Täna on Selts mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, seltsi põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 

EK Selts tegeleb eesti maatõu

kui ohustatud tõu 

 • kaitsmisega

 • säilitamisega

 • tõuaretusega

 • propageerimisega

 • tõuraamatu pidamisega

 • sugupullide valikuga

 • pullisperma valikuga

 • tõufarmide ülevaatuse ja hindamisega

 • tõuloomade näituste korraldamisega

Aitame Sind 

 • vahendada tõuloomade ostul-müügil  (seltsi liikmete vahel)

 • nõustamise ja koolitamisega maakarja kasvatamisel

Seltsi juhatus ja revisjonikomisjon

Seltsi juhatus

 

Juhatuse esinaine                   Kontakt 

Ilse Gošovski    Harjumaa     +372 5332 3703

Esinaise kt

Ants Aaman       Harjumaa      +372 5130 530

 

Juhatuse liikmed

Liia Sooäär        Saaremaa     +372 5215 459

Priit Tähe           Raplamaa     +372 5657 0427

Sirje Treumuth   Pärnumaa     +372 5078 860

 

Tegevjuht / tõuraamatupidaja

Ege Raid           Harjumaa      +372 5121 288

 

Tõuraamatupidaja assistent

Lorette Kald       Saaremaa     +372 528 1792

EK Seltsi liikmeks astumise avaldus (elektrooniline)

Nimi, isikukood  
E-post  
Kontakttelefon  
Maakond, vald, sihtnumber  
Aadress  
Ettevõte ja registrikood  
Maatõugu loomade arv  
Avaldus  
Kuupäev