Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsile on väljastatud aretutegevusega tegelemiseks tegevusluba nr.5, 29.04.2003.a.

Seltsi ajalugu

Ühistegeliku organisatsiooni Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi asutamiskoosolek peeti 20. aprillil 1920  Pärnus teater Endla ruumides. Asutajaliikmeid oli 12, kõik maakarja kasvatajad. Seda kuus aastat hiljem maakarja Tõuraamatu avamisest

Selts täna

Täna on Selts mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, seltsi põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest. 

Seltsi liikmelisus

EK Selts on mitmete organisatsioonide liige, tänu millele on seltsil võimalus osaleda paljudes loomakasvatust ja aretustegevust mõjutavate otsuste ettevamistamise töötubades.

EK Selts tegeleb eesti maatõu

kui ohustatud tõu 

 • kaitsmisega
 • säilitamisega
 • tõuaretusega
 • propageerimisega
 • tõuraamatu pidamisega
 • sugupullide valikuga

 • pullisperma valikuga

 • tõufarmide ülevaatuse ja hindamisega

 • tõuloomade näituste korraldamisega

Aitame Sind 

 • vahendada tõuloomade ostul-müügil  (seltsi liikmete vahel)

 • nõustamise ja koolitamisega maakarja kasvatamisel

Seltsi juhatus ja revisjonikomisjon

Seltsi juhatus

 

Juhatuse esinaine                                                     Kontakt          

Lorette Kald                  Saaremaa                         +372 5281 792

Esinaise kt

Ants Aaman                  Harjumaa                         +372 5130 530

Juhatuse liikmed

Liia Sooäär                    Saaremaa                          +372 5215 459

Priit Tähe                       Raplamaa                         +372 5657 0427

Ilse Gošovski                 Harjumaa                         +372 5332 3703

Tegevjuht / tõuraamatupidaja

Ege Raid                         Harjumaa                         +372 5121 288

EK Seltsi liikmeks astumise avaldus (elektrooniline)

Nimi, isikukood  
E-post  
Kontakttelefon  
Maakond, vald, sihtnumber  
Aadress  
Ettevõte ja registrikood  
Maatõugu loomade arv  
Avaldus  
Kuupäev