Eesti maaveis...

Kes ta on see meie MAAVEIS?

  • meie kultuuripärand, põlistõug, keda on vaja säilitada meie tulevastele põlvedele. Nii nagu me hoiame oma loodust, rahvalaule ja -tantse, laulupidu...

  • on elanud sajandeid meiega koos siin karmil Eestimaal, talunud meiega koos ebaõiglast kohtlemist, andnud elujõudu ja toitu meie esivanematele...

  • on aegade jooksul kandnud mitmeid nimesid: maaveis - maakari - maatõug - nudi - nudipää... kõik nad on omamoodi õiged, kuid ametlik tõunimetust on ainult üks ja selleks on EESTI  MAATÕUG

Eesti maakarja ainulaadsus seisnebki selles, et ta on aretatud meie kohalikust põlistõust ja aegade katsumuste kiuste on tal säilinud rida tõuomaseid tunnuseid , nagu valkjaspunane värvus, nudisus ja piima kõrge rasva- valgu- ja suhkrusisaldus.

Eesti maatõug on kantud 1993-ndast aastast ÜRO Toitlustus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (Food and Agruculture Organization of the United Nation - FAO) ülemaailmsesse ohustatud tõugude nimekirja.