Eesti Maakarja Kasvatajate Selts

alates 1920

Aretuspullide valik

Esmane nõue on sugulusaretuse vältimine ja pulliliinide jätkamine.

Igal aastal selgitatakse välja aretuseks vajalike sugupullide arv.

1. Noorpullide saamiseks valitakse välja pulliemad. Pulliemadele valiku nõuded on kinnitatud  Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammis.

 • pulliema peab olema registreeritud tõuraamatu põhiossa
 • pulliema peab vastama kindlatele toodanguandmetele
  • piimarasva ja -valgutoodang     >300kg 
  • välimiku üldhinne                        >84 punkti
  • udara üldhinne                              >40 punkti, hea lüpstavus
  • jalad                                                    tugevad

2. Igal aastal valitakse EK Seltsi komisjoni poolt 2-5 erinevate isadega noorpulli

3.Aretuseks sobivatele isasloomadele tehakse põlvnemisandmete geneetiline ekspertiis  enne tõuraamatu kande tegemist.

4.Aretuseks väljavalitud pull kantakse tõuraamatusse 1 aasta vanuselt, kui tema vanemad ja vanavanemad on kantud maatõugu veiste tõuraamatu põhiosasse ja ta vastab maakarja  aretus- ja säilitusprogrammi nõuetele.

5.Enne tõuraamatusse kande tegemist:

 • mõõdetakse ja hinnatakse noorpull 
 • Hindamispunktide summa 100, millest
  • Tõutüüp <= 40 punkti
  • Suurus   <= 30 punkti
  • Jalad      <= 30 punkti
 • Suuruse punktid annavad vanusele vastav kehamass
  • 1 aastane pullik      300kg
  • 1,5 aastane pullik   400kg
  • 2 aastane pullik      480kg

OTIVIRNAP  EK 30399 (1 aasta vanusena)

 sünd. 31.08.2019, foto 28.08.2020

Kasvavad tulevased spermapullid

OLLI  

 sünd. 25.01.2021, foto 06.05.2021

2021 sündinud helevalkjas pullike.

Ema Sillu, värvus helevalkjas, kauni vannudaraga neljandat korda poeginud lehm.

Pullikese nimeks sai OLLI: isa Otinapoks 380; emaisa Näku-Tölli 315

Ema toodanguandmed:  3.lakt_5450kg_R 5,12%_ V 3,54% (mahekarjast)

 

Veresus: RH     6,3%

                 SKB   6.3%

                 DZ      5.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta kevad-suvel.

 

 

Parandab: värvust, R%, V%, udara kuju

OTIVÕM  

 sünd. 22.03.2021, foto 04.05.2021

2021 sündinud helevalkjas pullike.

Ema Leedi, värvus helevalkjas, hea udarakujuga robotlüpsi lehm.

Pullikese nimeks sai OTIVÕM: isa Otivirvuk 30356; emaisa Oksfri-Tömm 30324

Ema toodanguandmed:  1.lakt_5276kg_R 4,42%_ V 3,45% (Eerika Farm)

 

Veresus: RH     3.3%

                 SKB   5.3%

                 DZ      6.2%

                 AP      0.2%

Esimene spermavõtt planeeritud

2022 aasta kevad-suvel.

 

 

Parandab: värvust, lüpsikiirust, udara kuju