NUMMI   EK_248

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma

spermat või sugupulli.

EK  pullide spermat

hoiustatakse  ja müüakse ETKÜ

(Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) 

Kehtna Seemendusjaamas. 

Tellimine

489 0688 

tellimine@etky.ee

AIVAR APARIN, tel 749 3287, 522 7919

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.
  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

EK pulliliinide uus jagunemine

 EK pull karja

Enne pulli karja soetamist:

  • konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga.

 ja kontrolli, kas:

  • pull on registreeritud EK Tõuraamatus
  • pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) ei ole suguluses karjas olevate lehmade ja lehmikute vanemate- ja vanavanematega (vanavanavanematega)

EK pullide  veresuse tähised

 

SKB  rootsi punane nudi                   <=18,8%

DŽ   džörsi                                             <=18,8%

AP   šviitsi (ameerika pruun)           <=18,8%

RH  punasekirju holstein                  <=18,8%

EPK  eesti punane                            pole lubatud

EHF  eesti holstein                           pole lubatud