EK  pullide spermat

hoiustatakse  ja müüakse ETKÜ

(Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) 

Kehtna Seemendusjaamas. 

Tellimine

489 0688 

tellimine@etky.ee

AIVAR APARIN, tel 749 3287, 522 7919

 EK pull karja

Enne pulli karja soetamist:

  • konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga.

 ja kontrolli, kas:

  • pull on registreeritud EK Tõuraamatus
  • pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) ei ole suguluses karjas olevate lehmade ja lehmikute vanemate- ja vanavanematega (vanavanavanematega)

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma

spermat või sugupulli.

NUMMI   EK_248

 

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.
  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

EK pullide  veresuse tähised

 

SKB  rootsi punane nudi                   <=18,8%

DŽ   džörsi                                             <=18,8%

AP   šviitsi (ameerika pruun)           <=18,8%

RH  punasekirju holstein                  <=18,8%

EPK  eesti punane                            pole lubatud

EHF  eesti holstein                           pole lubatud

EK pulliliinide uus jagunemine