EK  pullide spermat

hoiustatakse  ja müüakse ETKÜ

(Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu) 

Kehtna Seemendusjaamas. 

Tellimine

GAIDI MÖLDER, 489 0688 

tellimine@etky.ee

AIVAR APARIN, tel 749 3287, 522 7919

 EK pull karjas

Enne pulli karja soetamist:

  • konsulteeri EK Seltsi tõuraamatupidajaga.

 ja kontrolli, kas:

  • pull on registreeritud EK Tõuraamatus
  • pulli vanemad ja vanavanemad (vanavanavanemad) ei ole suguluses karjas olevate lehmade ja lehmikute vanemate- ja vanavanematega (vanavanavanematega)

Eesti maatõu kasvatajad on kohustatud kasutama üksnes EK Seltsi poolt aretuseks sobivaks tunnistatud isaslooma spermat või sugupulli.

NUMMI   EK_248

 

 

Seisuga 01.01.2021 on eesti maakarja tõuraamatusse märgitud kokku 39 karjades kasutuses olevat tõupulli

 Seemendus

Vältimaks sugulusaretust, peavad maakarja kasvatajad järgima EK Seltsi poolseid sugupullide valikut ja sperma kasutamise soovitusi.

  • Igal aastal koostab aretusühing jõudluskontrollialustele karjadele sperma jaotuskava, mis edastatakse ETKÜ-le.
  • Mittejõudluskontrollialuste karjade kasvatajaid nõustatakse eraldi (e-post, telefonivestlus, karja külastus jm)

EK pullide veresuse tähised

 

SK    läänesoome                                 <=18,8%

SKB  rootsi punane nudi                   <=18,8%

DŽ   džörsi                                             <=18,8%

AP   šviitsi (ameerika pruun)           <=18,8%

RH  punasekirju holstein                  <=18,8%

EPK  eesti punane                            pole lubatud

EHF  eesti holstein                           pole lubatud

 

AP

DZ

RH

SKB

Keskmine

0,68%

5,69%

3,31%

7,03%

Mediaan

0,38%

5,87%

2,56%

7,61%

Kõige enam esinev

0,00%

4,30%

0,00%

3,12%

Väikseim

0,00%

0,0%

0,00%

0,0%

Suurim

3,23%

12,50%

12,50%

25,00%

Pullide arv

32

37

37

37

Seisuga 01.03.2021 karjades olevate EK tõupullide veresus

 

AP

DZ

RH

SKB

5 liin

0,55%

5,94%

4,04%

7,04%

6 liin

1,01%

2,05%

2,30%

7,60%

7 liin

0,97%

7,42%

1,18%

5,07%

8 liin

1,21%

5,40%

3,32%

3,79%

10 liin

0,16%

9,38%

1,95%

7,16%

Seisuga 01.03.2021 karjades olevate EK tõupulliliinide keskmine veresus