eesti maakarja kasvatajate selts

alates 1920

 Sugupullide nõuded

Esmane nõue on sugulusaretuse vältimine!

Valiku tegemisel lähtutakse kinnitatud ''Eesti maatõu säilitus- ja aretusprogrammist'':

 • Lubatud on vaid puhasaretus
 • Pull tunnistatakse aretusloomana kõlblikuks komplekselt põlvnemise, kasvu intensiivsuse, sugulise aktiivsuse ja välimiku hindamise järgi
 • Aretuseks sobivaks tunnistatakse isasloom, kellel on antud tõu suhtes aretusprogrammile vastav põlvnemine ja kelle põlvnemine on geneetilise ekspertiisiga kontrollitud
 • Pulliema valikul peetakse silmas:
  • Põlvnemist
  • Verelisust
  • Udara kuju ja lüpstavust
  • Toodanguandmeid (piimarasva ja -valguprotsendi nõuded, piimatoodang)
  • Välimikku
 • Igal aastal valitakse sperma tootmiseks 2-5 erineva põlvnemisega noort sugupulli

 

Sugupullide valikut teostab ja aretuseks sobivaks kinnitab vaid EK Selts!

 Sugupulli valikul arvestatavad omadused