eesti maakarja kasvatajate selts

alates 1920

VORM 2  Põlvnemiste parandused

Loomaomaiku nimi, JKK kood  
Looma sünniaeg, nimi  
Looma registreerimsnumber  
Andmete edastaja nimi  
Ema registreerimsnumber  
Isa TR number, nimi  
Looma sugu  
Paaritus / seemendus   
TPaarituse/seemenduse kuupäev/periood  
Lisa seemendustunnistus/muu dokumnt